Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen


Info

Colofon SSN
Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen
Koningin Wilhelminaweg 43
2951 XE Alblasserdam
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 41120967.
RSIN: 8025.09.071
website: www.ssn-alblasserdam.nl
email: info@ssn-alblasserdam.nl

Voorzitter: Inge Bouter
Secretaris/penningmeester: Jan Versluis
Algemeen Adjunct: Peter Versluis
Bestuurslid: Huibert Borsje
Bestuurslid: Wim de Gruijter
Bestuurslid: Jan Slob
Bestuurslid: Els van Essen
Bestuurslid: Trudy Stout

Beloningsbeleid: Leden van het Bestuur ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden.

ANBI
De Stichting Samenwerking tot Nut van het Algemeen (SSN) wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent, dat over subsidies van SSN in principe geen schenkingsrecht verschuldigd is en door de ontvanger evenmin ter zake aangifte behoeft te worden gedaan. De ANBI vraagt een actueel beleidsplan. Dit plan is hier op te vragen


Vragen en antwoorden
Wij zijn geen vereniging of stichting. Wat nu?
In sommige gevallen betreft het een particulier initiatief zonder commercieel belang maar wel met een maatschappelijk of sociaal doel. Er kunnen geen statuten, uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en jaarrekening worden overlegd. De organisatoren zijn wel bekend bij de bestuursleden van SSN. Subsidieverstrekking is niet bij voorbaat uitgesloten. Wel kunnen aanvullende eisen en/of waarborgen worden gesteld.

Onze instelling ligt buiten het werkgebied van SSN. Kunnen we dan geen subsidie krijgen?
Bepalend is, of de inwoners van Alblasserdam en omgeving gebaat zijn bij het project.

Kan een aanvraag via e-mail worden ingediend?
Nee. Bij een complete aanvraag horen bijlagen als statuten, inschrijving bij Kamer van Koophandel, enzovoort. U kunt de e-mail wel gebruiken voor vragen van algemene aard.

Hoeveel geld kunnen we vragen?
SSN zal slechts bij uitzondering als enige financier optreden. De aanvragende instelling moet ook zelf een substantiële bijdrage leveren in geld of in natura terwijl ook overheidsinstellingen (gemeente) en/ of andere fondsen benaderd kunnen worden.

Moeten we een rekening aanhouden bij SNS Bank?
Bij beoordeling van een subsidieaanvraag doet niet ter zake bij welke instelling wordt gebankierd.

Hoe snel kunnen we bericht krijgen of we voor steun in aanmerking komen?
Belangrijk is, dat het project past in de doelstelling van SSN en dat de aanvraag correct en volledig wordt ingediend. Het bestuur streeft ernaar alle aanvragen binnen 5 dagen na de besluitvormende bestuursvergadering af te wikkelen.