Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen


Procedure


Aanvraag
Een aanvraag voor financiƫle steun bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Aanvraagformulier; deze is hier te downloaden (Acrobat Reader nodig);
  2. Uitgebreide beschrijving van de te organiseren activiteit;
  3. Overzicht van de instellingen bij wie eveneens een aanvraag voor een bijdrage is of wordt ingediend;
  4. De naam van de contactpersoon met telefoonnummer en e-mailadres;

Voor vragen over de wijze van het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting.
De aanvraag dient te worden gericht aan:

Stichting samenwerking tot nut van het Algemeen
t.a.v. de secretaris
Koningin Wilhelminaweg 43
2951 XE Alblasserdam
secretaris@ssn-alblasserdam.nl

Besluitvorming
Het bestuur van de stichting komt in de regel een maal per 6 weken bijeen. Complete aanvragen worden in de bestuursvergadering besproken.
Een aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de geplande bestuursvergaderingen van SSN binnen te zijn. De data van de bestuurs- vergaderingen kunt u vinden onder de Homepagina.

Afwikkeling
De aanvragende instelling wordt zo spoedig mogelijk door de secretaris van SSN schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit dat door het bestuur is genomen en de eventuele voorwaarden welke aan de ondersteuning worden verbonden.