Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen


Historie

In het begin van de negentiende eeuw zijn spaarbanken opgericht.
De Maatschappij tot Nut van het Algemeen nam het initiatief "om de spaarzin te bevorderen als onderdeel van het proces om het geestelijk leven van de gewone burger te verhogen".

In 1817 werden de eerste spaarbanken opgericht in Haarlem en Workum (Friesland) en er volgden nog vele andere. Het behalen van winst was geen doel op zich en reserves werden opgebouwd om het voortbestaan van de spaarbank te waarborgen.

In de bestuursvergadering van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Nieuw-Lekkerland, van 4 juli 1861 werd besloten tot de oprichting van een spaarbank Nieuw-Lekkerland met afdelingen te Streefkerk, Alblasserdam en Krimpen aan de Lek. De formele oprichting van deze spaarbank zou echter pas in 1904 plaatsvinden, waarbij een stichting werd gevormd en de statuten werden vastgesteld. In 1959 werd het hoofdkantoor van Nieuw-Lekkerland verplaatst naar Alblasserdam en veranderde de naam van de Spaarbank in Nutsspaarbank Alblasserdam.

De bank breidde middels filialen verder uit naar Kinderdijk en Oud-Alblas. In 1985 sloot de Nutsspaarbank Alblasserdam zich aan bij de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken. De aangesloten banken behielden hun eigen identiteit en beleidsvrijheid, maar konden voor een aantal functies terugvallen op een efficiënt opererende, centrale organisatie.

Begin jaren 90 ontstonden problemen bij de coöperatie. De spaarbank Alblasserdam besloot samen met de spaarbanken in Tiel, Gorinchem, Haastrecht en Buren om gezamenlijk als 'Werkmaatschappij Rivierenland' aansluiting te zoeken bij de SNS-bank. Belangrijke argumenten waren dat de SNS als kernbedrijf een bankbedrijf was, de SNS een sterke decentrale organisatie vorm kende met behoorlijke bevoegdheden aan de basis, op districtsniveau en bij de werkmaatschappijen, en de SNS een goed ontwikkeld kredietbedrijf was. In 1991 fuseerde de Werkmaatschappij Rivierenland tot de Stichting Spaarbank Rivierenland.

Naar aanleiding van deze fusie is, op 31 december 1991, de stichting Samenwerking tot Nut van het algemeen opgericht. De financiële middelen van dit fonds zijn verkregen uit het vermogen van de oorspronkelijke Nutsspaarbank Alblasserdam.

In oktober 1992 wordt het nieuwe kantoor aan de Plantageweg in Alblasserdam in gebruik genomen.

(bron: rienbas.nl)

De Stichting Spaarbank Rivierenland trad in 1993 toe tot de SNS als 'SNS Bank Rivierenland N.V.'