Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen


Ook in 2023 waren er een aantal projecten waaraan SSN een bijdrage leverde.Het jaar 2017 stond echter voornamelijk in het teken van het 25 jarig jubileum van de SSN onder het motto:

“SSN VIERT FEEST!! MAAR DOET DAT NIET ALLEEN”


Jubileumactie Sportclubs

Eind januari 2017 verscheen een advertentie in de Klaroen waarin alle sportclubs van Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en Oud-Alblas werden gewezen op de incidentele bijdrage die ze konden aanvragen; voor alle jeugdleden een bedrag van € 7,50. Door 20 sportclubs is een aanvraag ingediend, voor in totaal bijna 3.000 jeugdleden. Op onze vraag naar de speciale bestemming hebben we vele leuke reacties mogen ontvangen. Hieronder zijn ook wat foto’s geplaatst.

Sportclub plaatje Sportclub plaatje
Sportclub plaatje Sportclub plaatje
Sportclub plaatje Sportclub plaatje


Actie basisscholen

Eind maart verscheen eenzelfde advertentie maar nu voor de scholen. 10 scholen hebben een aanvraag ingediend. Het aantal kinderen van de basisscholen was bijna 2.500

School plaatje School plaatje

Jubileum actie Speeltuinen

Begin september 2017 hebben we de 4 speeltuinen in de gemeenten aangeschreven en hen gevraagd om plannen in te leveren waartegenover wij een bijdrage hebben gegeven. De speeltuinen ‘Kinderdijk’ uit Alblasserdam, ‘Het Balkengat’ uit Kinderdijk, ‘De Franse put’ uit Streefkerk en ‘De Middelweg’ uit Nieuw-Lekkerland reageerde allemaal positief. De speeltuinen hebben veel geld nodig voor onderhoud, het vervangen van speeltoestellen en het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. Op 6 december ontvingen zij allen een cheque van € 2.500,=.

Speeltuinen plaatje
De Staat van Baten en Lasten over het jaar 2022 download u hier.